Social Icons

.

понеделник, 30 май 2016 г.

Избори в Кутловица, Фединанд, Михайловград, Монтана 1886


Кутловица, Фердинанд, Михайловград, Монтана-началото на 20 век


...С този пост започвам нови публикации на тема кметове на Монтана ...
БЕЗ КОМЕНТАР.......Из дневника на Младен Атанасов Синигерски/1867-1956 г./-просветен и обществено-политически деец, активен участник в създаването и укрепването на третата българска държава и нейните институции, депутат в XXIII Обикновено народно събрание, член на Софийското училищно настоятелство, /избиран е за член на Висшия учебен съвет/ роден в село Люта/Владимирово/.
                На 6 септември 1885 г. стана съединението на Южна със Северна България 42.  Всички бяха във възторг от това народно събиране.
                От завист за това, че България се увеличава със Съединението на Северна и Южна България, Сърбия ни обяви война. Околийският началник в Кутловица (сега Фердинанд) г-н Константинов 44 бе преместен във вътрешността на Княжеството, защото жена му  бе сръбкиня и бе подозрен, че симпатизира на сръбската кауза. На негово място бе дошъл Славков, другарят на революционера Ботев, който завеждаше околията до свършване на войната. Г-н Славков бе голям патриот и много нервен човек. Той изгони от Кутловска околия, която граничи със Сърбия, всички подозрителни лица. Когато се научи, че единственият свещеник на Кутловица отец Васили  се бил изказал благосклонно за едно посрещане на сърбите, ако би се явили до Фердинанд, Славков веднага нарежда да бъде интерниран във вътрешността на княжеството. Голяма суматоха стана в града, когато се узна, че сръбски разезди били стигнали до Петров хан близо до Берковица. Окол. началник през това време яхнал на кон, цял ден сновеше из града и даваше насърчение на изплашеното гражданство. Войната се свърши благополучно за България и по-голямата част от войските минаха през Фердинанд, възторжено посрещнати от гражданството. През всичкото време докато продължаваха военните действия, нашето училище беше си отворено и занятията си вървяха редовно.


Началото на 20 век в Монтана


1886 ГОДИНА

петък, 27 май 2016 г.

ДЕТСКА РИСУНКА

Изложба с творби от Международния конкурс за детска рисунка “Тъпан бие, хоро се вие” бе открита на 27 май в 11 ч. в художествена галерия «Кутловица» в Монтана. Това е първото събитие от програмата на Дико-Илиевите празници. На откриването бяха наградени деца от региона, които са класирани на челни места. Победителите получиха статуетка и грамота от кмета на Монтана г-н Златко Живков.