Social Icons

.

събота, 18 юли 2015 г.

178 години от рождението на Васил Левски


"Дела трябват, а не думи."
"Решили сме се вече - или с нас и народа, или ще ви пратим при черните души!"
"Сто и петдесет лири ли ви са по-мили, или вечен живот."
"Днешният век е век на свободата."
"Ако спечеля, печеля за цял народ - ако загубя, губя само мене си."