Social Icons

.

петък, 5 август 2011 г.

Якимово/Прогорелец, Котеновци, Войници/

Село Якимово………Намира се на около 30 км. североизточно от град Монтана. Селото e административен център на Община Якимово.


Съставено е от три села: ПрогорелецКотеновци и Войници, които през 1950 година са обединени под името Якимово.           
За първи път в турски документ се споменават  с. Войници през 1477 година, с. Котеновци през 1666 година с името Котуфча-и зир и село Прогорелец през 1576 година като Пургурилдже с по 30-40 домакинства/не малки за онези години/. Православни храмове има и в трите съставни села на Якимово.   

                                                           
Православен храм "Св. Архангел Михайл" в село Котеновци  построен през 1814 година. В това състояние го заснех през 2000 година.


Православен храм "Св. Петка" в село Войници построен през 1835 година.


Православен храм "Свето Възнесение" в село Прогорелец построен през 1864 година

Знае се, че река Цибрица/Циабрус/ през Римската епоха е била граница между Долна и Горна Мизия и поради тази причина района е бил гъсто населен.  Навсякъде  в землището на Якимово има следи от тракийски и Римски селища.                                                                                                  
На югозапад до последните къщи на левия бряг на река Цибрица се намират фрагменти от битова и строителна керамика. Това селище според Г. Александров е съществувало от 1 до 5 век от н.е. В местността Градище от двете страни на реката има следи от  голямо тракийско селище от същия период. Между съставните села Прогорелец и Котеновци в района на Стадиона е имало тракийско селище през Римската епоха/. Г.Александров смята, че останките тук са от римска вила. Източно от стадиона иама изобилие от битова и строителна керамика. В местността Ливагето през 70-те години на 20 век е намерено прочутото Якимовско сребърно съкровище(сега се съхранява в НИМ в София). На височината на десния бряг на река Цибрица в местността Селището/така наречения Шопрон/ има следи от присъствието на траките през каменно медната епоха и от 1  до 5 век от н.е.  Северозападно на около 4 км. в местността Окопа също има следи от антично селище. В района личат насипите на няколко могили. За паметник на културата през 70-те години на 20 век е обявена могилата намираща се до самото село вляво на пътя за село Комощица. В района на селото има следи от няколко средновековни селища. Не всичко може да се опише за този богат на история район. Поречието на Цибрица както и поречието на Огоста са неизследвани места и биха представлявали интерес за развитието на религиозен и културен туризъм. Кой знае може някога и да стане?
Стари фамилии………Тончовци, Пейчовци, Конярците, Тупанкьовци, Курташовци,Пърлъжовци, Бабальовци, Беремлийте, Умарите, Ляповци ……….
Местности………..

Няма коментари:

Публикуване на коментар