Social Icons

.

понеделник, 22 август 2011 г.

„Щем доказа необратимо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа..." Г.С.Раковски

Пойтингеровата карта / на латински: Tabula Peutingeriana)/е изготвено през XIII век от н.е. копие на карта, представяща по-важните познати на римляните от късната античност градове и пътища.
Пойтингеровата карта е копие на древна римска карта, което се доказва от факта, че на нея са точно указани населени места, чието местоположение не е било известно през Средновековието – Помпей (унищожен от вулкана Везувий през 79 г.), Марцианополис(Девня), Состра (с. Ломец, Троянско) и др. Предполага се, че оригиналът е създаден в епохата на късната Римска империя. Бъдещата столица на Източната римска империя е наречена не Византион, а Константинопол – име, което тя получава през 330 г. Йерусалим фигурира с името, което получава през 132 г. - Елиа Капитолина.


Днешните български земи са изобразени на свитък №6 (Западна България до Сердика) и свитък №7.

В Британския музей се съхраняват ръкописи на св. епископ Йероним Стридонски (* 331 - † 420), които съдържат европейската част на карта, изработена въз основа на картите на "бащата на църковната история" св. епископ Евсевий Кесарийски (Памфили, * 270 - † 338), на която е обозначена Mesia hec & Vulgaria (Мизия тук е и България).

Картата е открита от д-р Конрад Милер [14] и публикувана отново през 1910 г. от проф. д-р Ганчо Ценов.
Касиодор (6 век, римски историк) пише, че Българите са стар мизийски или
илирийски народ.
Енодий Тицийски (473-524, епископ, придворен историк на готския крал Теодорих)също посочва, че българите са стар мизийски или илирийски народ.
Българите и древните мизи са един и същ народ. Затова и някой автори /Теофан, Йоан Антиохийски/, когато говорят за българите в V век, използват израза "тъй наречените българи" - защото етнонимът "българи"
явно и в V век е ползван сред народа, а гръцките и латински хронографи и
летописци са ползвали друго "официозно" име /мизи/.

Мизите (Mysi, Moesi) са били стар тракийски народ,чиито поселища изпълвали областите между Дунав и Стара планина, (както и егейския бряг на Мала Азия).

Населявали са днешна северна България. В Мизия са били и четирите стари български столици Плиска, Преслав, Търново и Видин, белег, че Мизия е люлка на българщината.

/от мрежата, Wikipedia/

Тези географски карти от античността доказват, че сме от тук/поне по голямата част от нас/, а не някакви късни пришълци от Азия, колко и да им е неприятно на някои.
"...че българите са живели още през 350 година покрай долния Дунав и южно от него в източната Римска/Византийска/ империя и са били един могъщ народ, не само в Мизия, но и в Тракия и Илирия, и че българската държава не е основана в 679 година от една шепа монголски българи..." Г. Ценов

1 коментар: