Social Icons

.

вторник, 19 септември 2017 г.

...Спомен от недалечното минало...


Ловният дом 30-те години на ХХ век(5 )


Ловният дом

Месец ноември 1929 г. Общинският съвет отпуска място за построяване на Ловен дом и парк, кмет е бил юристът д-р Георги Стоев, представител на Демократическия сговор. Парцелът е получен от Ловното дружество и възлиза на 30 декара по билото на баира над град Фердинанд. Тогава председател на Ловното дружество е бил Коста Младенов Кацарски: ловец (казано по нашенски „ловджия“), един от основателите на въпросното дружество и инициатор за построяване на Ловния дом. Иначе Кацарски е търговец, притежавал е дарака до гарата, там където сега има клуб на пенсионера, срещу вековния бряст. Кацарски е активен и делови човек, жизнен и радостен, усмихнат, с умение и вроден такт да общува. Той дава значима сума за начинанието. Същият от 1934 година е председател на Радикалната партия в град Фердинанд.