Social Icons

.

петък, 19 август 2011 г.

Каменна Рикса

Каменна Рикса…Намира се на около 20 км. западно от град Монтана в община Георги Дамяново в подножието на върха Бърдото.


Поглед към селото.
За първи път се споменава в турски документ през 1576 година като Риксе-и баля/Горна Рикса/. Църквата „Успение Богородично” e построена през 1848 година на мястото на стара такава. В храма има запазена икона рисувана от поп Павел през 18 век.


Православен храм "Успение Богородично"
На 2 км. северно от селото се намира местността Градището с останки от голяма Римска крепост. Правейки заключение по намерените артефакти и фрагменти от битова и строителна керамика Георги Александров датира съществуването и през 2-5 век от н.е. Това е най голямата по площ крепост от Римската епоха в региона. Преди селото от посока село Чемиш от двете страни на малката рекичка се намират фрагменти от битова керамика датирана от 3-4 век от н.е.
Стари фамилии……Костовци, Талинци, Деинци, Сугарилците, Муслинците, Джерелците, Бельовите, Пунчовци, Лацинци, Готовци, Шокеровци…… Местности…Арнаутски дол, Бежания, Бичин трап, Бучето, Валявицата, Големио требеж, Градище, Гувнище, Гушля, Гърлич, Забело, Клюндеро, Кукира, Обреща, Мала могила, Пльоща, Пърковец, Рудината, Рудината, Сарая, Чирданица, Шъга…

1 коментар: