Social Icons

.

петък, 22 май 2015 г.

ИЗЛОЖБА В СЪРБИЯ


Концерт при откриването на изложбата


Дружество на художниците “Тенец” и Представителството на СБХ, гр.  Монтана, откри тази седмица представителна изложба в Художествената  галерия на гр. Враня, Сърбия. Представени са 70 творби от 22-ма местни автори. Сред тях са Венелин Захариев, Теодоси Антонов, Николай Пенков,  Дончо Планински, Георги Паунов - Паунеца, Господин Господинов, Чавдар Антов… Изложбата е открита от Нела Димитриевич, експерт “Култура, вероизповедания и медии” в Община Враня. Между Община Монтана и сръбската община има подписано споразумение за сътрудничество, в рамките на което се осъществява това културно събитие.
Няма коментари:

Публикуване на коментар