Social Icons

.

четвъртък, 21 юли 2011 г.

село Мадан, обл. Монтана

Мадан… Намира се на около 25 км. североизточно от гр. Монтана в община Бойчиновци. Църквата”Св. Петър и Павел” е строена  в края  на 19 век.


 В землището на селото има свидетелства за няколко антични селища. В западна посока в началото на селото до моста в местността Тополите има селище за което по намерените  артефакти се смята че е населявано от 1-4 век. На около 0.2 км. в същата посока има следи от средновековно селище.  На запад на около 2 км. в така наречения Валог има следи от тракийско селище съществувало през 1 век от новата ера.     На югоизток над селото се виждат двете  могили Голям и Малък мичол. В източна посока по поречието на Маданска бара под съществуващия язовир има следи от селище от 1-2 век. В някои от дворовете в западния край има следи от антично присъствие.
 В регистрите на Видинския санджак се намира с името Медан от 1576 година.
Стари родове……….Вълчковци, Балюрци, Станкинци.
Местности……….Алското, Андреевите мoгили, Байра, Белите камънье, Връжището, Гладен гред, Глухия път, Дъбето, Карвач, Могилката, Мирчола, Смърдан, Татарски селища, Целеняка, Чукара.

Няма коментари:

Публикуване на коментар