Social Icons

.

понеделник, 18 юли 2011 г.

Марков камик


Една легенда за Марков камик.Дали тази легенда  е от античността, по време на кръстоносните походи  или по време
на турското робство не се знае.
Обикалял  Марко с коня Шарколия по цялата българска земя и християните закрилял.
Следи от неговите стъпки и от стъпките на коня ще откриете по цялата Българска земя от Дунав до Бяло море и от Черно море до Албанските планини.
Крали Марко с коня си скочил веднъж от най-високия баир на Стара планина защото чул виковете за помощ на българите от поречието на Дунава. От силните  скокове копитата на коня Шарколия  се отпечатали на камъните по неговия път.
Тези баири и камъни  след туй хората нарекли Марков камък/камик/ или Марков баир. Почти във всички села в поречието на река Огоста има местности с името Марков камък или Марков баир. Не прави изключение и село Владимирово/Люта/.


                   река Огоста 
       В дясно е "Марков камик", в центъра са останките на Манастира , от ляво е "Калетин"
Местността Марков камик се намира на височина на десния бряг на река Огоста. В непосредствена близост са останките на римската крепост Калетин и на ранно християнския манастир „Св. Богородица”.  До него е тракийското селище на така наречената Попова поляна. Над местността личат насипите на няколко могили.
Целият район около местността е пропит с античност.                            


Няма коментари:

Публикуване на коментар