Social Icons

.

петък, 29 юли 2011 г.

село Бъзовец

Бъзовец…………………….Намира се на около 40 км. североизточно от гр. Монтана в община Вълчедръм. Църквата Успение Богородично” е строена през 30-те години на 20 век. Югоизточно от селото под стената на язовира има останки от голямо антично селище датирано 1-5 век. На изток под стената  в дола водещ за с. Хайредин в склона и на билото в продължение на 1 км. има изобилие от строителна и битова керамика 3-5 век. На северизток  от язовира ясно личат няколко могилни насипа. В местността Крушите на десния бряг на язовира се намират фрагменти от  керамика. През 1861 г. турското правителство започнало да заселва татари във Видинския санджак. Тези преселници били потомци на старите монголски орди, които населявали Крим през XIII век. Заселили ги и в селище между районите на Вълчедръм и Горна Гнойница, в местността Бъзовец. Черкези започнали да населяват земите ни след 1862 г. Черкезите мохамедани били свирепо разбойническо племе. Българите трябвало да им дадат земя, да им построят къщи и обори за добитъка. Татарите и черкезите останали във Видинския санджак до 1878 г. През 1886 г. държавата заселва в местността Бъзовец завърнали се българи от Влашко, избягали там през турско робство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар